Iskalnik

Brezplačno svetovanje

Pasica

Mnenja strank

 • Gregor Pergar
  Pri gradnji smo imeli več problemov z izvajalci, saj se niso držali dogovorov glede materialov in ...

  Preberite več...

   
 • Primož M.
  Imeli smo problem z banko in hipoteko, ker banka ni hotela izdati izbrisne pobotnice, po posvetu v ...

  Preberite več...

   
 • Davor
  V bloku smo imeli stanovalca, ki ni plačeval stroškov in zato nismo vedeli kaj narediti, g. Miha nam ...

  Preberite več...

   
 • lucija
  Dobri nasveti kako rešiti nam nerešljivo situacijo s sosedom. Priporočamo v primeru PGD ali ostale ...

  Preberite več...

   
 • Tanja Marcijan
  Imam stanovanje na Plešičevi ulici 45, Ljubljana, sem lastnica le-tega, v njem živim. Stanovanje ...

  Preberite več...

Stvarno pravo
Iskanje
Samo iskanje:

Išči ključno besedo nepremičnina

Najdeno 49 rezultatov.

Stran 2 od 3
21. Prehodna in končna določila
(Stvarnopravni zakonik/Prehodna in končna določila)
STVARNOPRAVNI ZAKONIK XII. del PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA   Obstoj pravic 266. člen (1) Stvarne pravice, pridobljene pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi z vsebino, kot jo določa ...
22. Stavbna pravica
(Stvarnopravni zakonik/Stavbna pravica)
... več kot devetindevetdeset let. (3) Stavbna pravica je prenosljiva. Za prenos stavbne pravice se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za prenos lastninske pravice na nepremičninah. Nastanek stavbne ...
23. Stvarno breme
(Stvarnopravni zakonik/Stvarno breme)
... nepremičnine odgovarja z nepremičnino za vse obveznosti, ki izvirajo iz stvarnega bremena. Delitev nepremičnine 254. člen (1) Če se razdeli nepremičnina, ki je obremenjena s stvarnim bremenom, odgovarja ...
24. Služnosti
(Stvarnopravni zakonik/Služnosti)
... izjava volje lastnika, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. Delitev stvari 225. člen (1) Če se gospodujoča nepremičnina razdeli, ostane stvarna služnost v prid vsem njenim delom. (2) Če se razdeli ...
25. Prenos v zavarovanje
(Stvarnopravni zakonik/Prenos v zavarovanje)
STVARNOPRAVNI ZAKONIK VIII. del PRENOS V ZAVAROVANJE   1. oddelek PRENOS LASTNINSKE PRAVICE V ZAVAROVANJE Pojem 201. člen (1) Prenos lastninske pravice v zavarovanje (fiduciarni prenos) je ...
26. Zemljiški dolg
(Stvarnopravni zakonik/Zemljiški dolg)
STVARNOPRAVNI ZAKONIK VII. del ZEMLJIŠKI DOLG   Pojem 192. člen (1) Zemljiški dolg je pravica zahtevati poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki s ...
27. Zastavna pravica
(Stvarnopravni zakonik/Zastavna pravica)
... enako vrsto zastavne pravice na novem predmetu. 2. oddelek ZASTAVNA PRAVICA NA NEPREMIČNINAH (HIPOTEKA) Pojem 138. člen Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah. Hipoteka na nepremičnini ...
28. Etažna lastnina
(Stvarnopravni zakonik/Etažna lastnina)
... razpolaganja kot celota. (2) Za razpolaganje z etažno lastnino se uporabljajo določila tega zakona, ki urejajo razpolaganje z nepremičninami. Sprememba solastnine na skupnih delih nepremičnine v etažno ...
29. Lastninska pravica
(Stvarnopravni zakonik/Lastninska pravica)
... presoja po dobri veri njenih organov in drugih oseb, za katere je glede na njihovo delovno področje pomembno, da stvar pripada pravni osebi. 2. odsek PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA NEPREMIČNINAH Gradnja ...
30. Posest
(Stvarnopravni zakonik/Posest)
STVARNOPRAVNI ZAKONIK III. del   POSEST   Pojem 24. člen (1) Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo (neposredna posest). (2) Posest ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast ...
31. Temeljni pojmi
(Stvarnopravni zakonik/Temeljni pojmi)
...  (2) V dvomu pritiklina deli usodo glavne stvari. Nepremičnina 18. člen (1) Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami. (2) Vse druge stvari so premičnine. ...
32. Nujna pot
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... nujne poti se ustanovi s sodno odločbo in sicer le v primeru, ko nepremičnina (v Vašem primeru njiva in travnik) za redo rabo nima neposredne povezave z javno cesto ali pa bi bila vzpostavitev takšne povezave ...
33. Nujna nepredvidena dela
(Gradbena pogodba/nujna nepredvidena dela)
Nujna nepredvidena dela so tista, ki jih izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni mogel predvideti. Povzročijo jih okoliščine, ki ne izhajajo iz sfere izvajalca, ampak so to izredni in nepričakovani dogodki . ...
34. Pogodba o nadzoru nad gradno
(Gradbena pogodba/pogodba o nadzoru nad gradnjo)
Pogodba o nadzoru nad gradnjo se sklene med izvajalcem nadzora nad gradnjo (nadzornim inženirjem) in naročnikom gradbenih del. Nadzorni inženir preverja, ali se gradnja izvaja po projektu, preverja ustreznost ...
35. Gradbena pogodba
(Gradbena pogodba/Gradbena pogodba)
Gradbena pogodba je podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oziroma na ...
36. Stavbna pravica
(Stvarne pravice/stavbna pravica)
Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino. Stavbna pravica je časovno omejena. Po prenehanju postane stavba, ki je bila prej samostojna stvar, sestavni del ...
37. Služnost
(Stvarne pravice/služnost)
Služnost je omejena stvarna pravica na tuji stavari. Služnost je pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer ...
38. Hipoteka
(Hipoteka/Hipoteka)
Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah, ki so vpisane v zemljiško knjigo. Hipoteka je po naravi neposestna zastavna pravica, kar pomeni, da zastavitelj na nepremičnini ohrani posest in jo še naprej ...
39. Nujna pot
(Sosedsko pravo/nujna pot)
... stroški. Sodišče dovoli nujno pot, če se z njo ne onemogoča ali znatno ovira uporaba nepremičnine, po kateri naj bi nujna pot potekala. Sodišče določi nujno pot tako, da se čim manj obremeni tuja nepremičnina. ...
40. Meja
(Sosedsko pravo/meja)
Meja je razmejitev med dvema sosednjima zemljiškima parcelama različnih lastnikov. Če meja ni urejena jo uredi sodišče na podlagi močnejše pravice. Domneva se močnejša pravica po meji, ki je dokončno ...

Brezplačno svetovanje

Pasica

Pogosta vprasanja

Vprašanje:  Plačal sem aro za stanovanje, ki ima vpisano hipoteko v višini 80.000 EUR. S prodajalcem sva se dogovorila za ceno stanovanja v višini...
Vprašanje: Trenutno smo sredi gradbenih del, gradbena pogodba ni bila podpisana. Ker prihaja do odstopanj izvajalca od ustno dogovorjenih del ter rokov...
Vprašanje: Sosed je naredil na vrtu podzemno garažo, dogovorjeno je bilo, da bo podzemni objekt od naše meje odmaknjen vsaj 1 meter, vendar kot pravi...
Vprašanje: Veliko se govori o novi uredbi in možnostih postavitve objektov v prostor. Zanima me sledeče, kakšen objekt lahko postavimo na zemljišču, ki...
Vprašanje: Sosed je začel uporabljati občinsko pot, ki gre samo 4m od moje hiše, za stalni dovoz k svoji hiši, čeprav ima uradni dovoz z druge strani....

FacebookNazadnje dodano

Najbolj brano

Ključne besede

Side Menu


Narejeno z Joomla!AZZ.

POKLIČI ZDAJ!

Brezplačno svetovanje

040 30 30 84

Vse informacije o stvarnem pravu na enem mestu!