Iskalnik

Brezplačno svetovanje

Pasica

Mnenja strank

 • Gregor Pergar
  Pri gradnji smo imeli več problemov z izvajalci, saj se niso držali dogovorov glede materialov in ...

  Preberite več...

   
 • Primož M.
  Imeli smo problem z banko in hipoteko, ker banka ni hotela izdati izbrisne pobotnice, po posvetu v ...

  Preberite več...

   
 • Davor
  V bloku smo imeli stanovalca, ki ni plačeval stroškov in zato nismo vedeli kaj narediti, g. Miha nam ...

  Preberite več...

   
 • lucija
  Dobri nasveti kako rešiti nam nerešljivo situacijo s sosedom. Priporočamo v primeru PGD ali ostale ...

  Preberite več...

   
 • Tanja Marcijan
  Imam stanovanje na Plešičevi ulici 45, Ljubljana, sem lastnica le-tega, v njem živim. Stanovanje ...

  Preberite več...

Stvarno pravo
Iskanje
Samo iskanje:

Išči ključno besedo nepremičnina

Najdeno 49 rezultatov.

Stran 3 od 3
41. Imisije
(Sosedsko pravo/imisije)
V strnjenih naseljih morajo lastniki nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne motijo in si ne povzročajo škode. Po Stvarnopravnem zakoniku mora lastnik nepremičnine pri ...
42. Etažna lastnina
(Stvarne pravice/omejitev v javnem interesu)
Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov. Pravno razmerje etažne lastnine je mogoče oblikovati samo na nepremičninah in to na zgradbah. Etažna lastnina nastane ...
43. Skupna lastnina
(Stvarne pravice/skupna lastnina)
Skupno lastnino ima več oseb na nerazdeljeni stvari, če njihovi deleži niso vnaprej določeni. Lastninsko pravico lahko izvršujejo samo vsi skupaj kot en lastnik. Skupni lastniki skupno uporabljajo stvar ...
44. Gradnja prek meje
(Stvarne pravice/gradnja preko meje)
... nepremičninama. Lahko pa se stranki brez posredovanja sodišča na primer sporazumeta o spremembi meje, se dogovorita za služnost.  ...
45. Predkupna pravica
(Stvarne pravice/predkupna pravica)
V zasebnem interesu se lastninska pravica lahko omeji s predkupno pravico, na podlagi katere ima predkupni upravičenec po dogovoru s prodajalcem pravico do prednostnega nakupa stvari. Prodajalec mora predkupnega ...
46. Omejitev v javnem interesu
(Stvarne pravice/omejitev v javnem interesu)
Lastninska pravica se lahko omeji, če za to obstaja javni interes. Razlastitev ali omejitev lastninske pravice je dopustna le v javno korist in pod pogojem, da je za dosego javne koristi nujna ter da je ...
47. Nepremičninske evidence
(Stvarno pravo/Nepremičninske evidence)
... vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah. Zemljiška knjiga je preslikava katastra. Vodi jo zemljiškoknjižno sodišče (okrajno sodišče) po katastrskih občinah. Potrebno je poudariti ...
48. Posest
(Stvarno pravo/Posest)
Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo (neposredna posest). Posest ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast nad stvarjo prek koga drugega, ki ima neposredno posest iz kakršnegakoli pravnega ...
49. Stvarno pravo
(Stvarno pravo/Stvarno pravo)
Stvarno pravo ureja odnose med ljudmi glede predmeta, ki je stvar. Ureja premoženjska razmerja med posamezniki. Pravice stvarnega prava imajo kot oblastvene pravice premoženjsko naravo in so z izjemo osebnih ...
« ZačetekPrejšnja123NaslednjaKonec »

Brezplačno svetovanje

Pasica

Pogosta vprasanja

Vprašanje:  Plačal sem aro za stanovanje, ki ima vpisano hipoteko v višini 80.000 EUR. S prodajalcem sva se dogovorila za ceno stanovanja v višini...
Vprašanje: Trenutno smo sredi gradbenih del, gradbena pogodba ni bila podpisana. Ker prihaja do odstopanj izvajalca od ustno dogovorjenih del ter rokov...
Vprašanje: Sosed je naredil na vrtu podzemno garažo, dogovorjeno je bilo, da bo podzemni objekt od naše meje odmaknjen vsaj 1 meter, vendar kot pravi...
Vprašanje: Veliko se govori o novi uredbi in možnostih postavitve objektov v prostor. Zanima me sledeče, kakšen objekt lahko postavimo na zemljišču, ki...
Vprašanje: Sosed je začel uporabljati občinsko pot, ki gre samo 4m od moje hiše, za stalni dovoz k svoji hiši, čeprav ima uradni dovoz z druge strani....

FacebookNazadnje dodano

Najbolj brano

Ključne besede

Side Menu


Narejeno z Joomla!AZZ.

POKLIČI ZDAJ!

Brezplačno svetovanje

040 30 30 84

Vse informacije o stvarnem pravu na enem mestu!