Iskalnik

Brezplačno svetovanje

Pasica

Mnenja strank

 • Gregor Pergar
  Pri gradnji smo imeli več problemov z izvajalci, saj se niso držali dogovorov glede materialov in ...

  Preberite več...

   
 • Primož M.
  Imeli smo problem z banko in hipoteko, ker banka ni hotela izdati izbrisne pobotnice, po posvetu v ...

  Preberite več...

   
 • Davor
  V bloku smo imeli stanovalca, ki ni plačeval stroškov in zato nismo vedeli kaj narediti, g. Miha nam ...

  Preberite več...

   
 • lucija
  Dobri nasveti kako rešiti nam nerešljivo situacijo s sosedom. Priporočamo v primeru PGD ali ostale ...

  Preberite več...

   
 • Tanja Marcijan
  Imam stanovanje na Plešičevi ulici 45, Ljubljana, sem lastnica le-tega, v njem živim. Stanovanje ...

  Preberite več...

Stvarno pravo
Iskanje
Samo iskanje:

Išči ključno besedo gradbeno dovoljenje

Najdeno 32 rezultatov.

Stran 1 od 2
1. Izvajalec me poskuša na vse možne načine ogoljufati
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
Vprašanje: Trenutno smo sredi gradbenih del, gradbena pogodba ni bila podpisana. Ker prihaja do odstopanj izvajalca od ustno dogovorjenih del ter rokov smo zahtevali od izvajalca, da podpiše gradbeno ...
2. Sosed gradi in posega na moje zemljišče
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... pregledali zemljiško knjigo, dokumentacijo sosedove garaže (Ali sploh ima gradbeno dovoljenje?) in Vam tako lahko svetovali kakšne imate možnosti za zaščito Vašega premoženja. Miha Dolenc tel: 040 ...
3. Nova uredba in postavljanje enostavnega objekta
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
Vprašanje: Veliko se govori o novi uredbi in možnostih postavitve objektov v prostor. Zanima me sledeče, kakšen objekt lahko postavimo na zemljišču, ki ni zazidljiv? Zakaj sprašujemo, mož je ostal brez ...
4. Nelegalni prizidek in ob enem še na sosedovi parceli
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... mogoča. V kolikor bo mogoča, je potrebno pripraviti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) na podlagi katerega pridobite gradbeno dovoljenje. Tekom celotnega postopka je mogoče naleteti na veliko ...
Vprašanje: Pri projektantu sem podpisal pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Podpisana je bila pogodba za enodružinski objekt, lastništvo parcele je bilo ...
6. Udeleženci pri graditvi objektov
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... ter izvajanju zaključnih gradbenih del. Za izvedbo gradbe ali določenih gradbenih del investitor in izvajalec skleneta gradbeno pogodbo. Izvajalec ima v svojem okviru še odgovornega vodjo posameznih del, ...
7. Zakon o graditvi (ZGO)-razčlenjen
(Zakonodaja/Zakonodaja)
... je potrebno pridobiti pravno močno gradbeno dovoljenje. Investitor sicer lahko na lastno odgovornost prične z gradnjo ali odstranitvijo pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, vendar na lastno odgovornost, ...
8. Gradbeno dovoljenje
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
  Določbe o gradbenem dovoljenju vsebuje Zakon o graditvi objektov (ZGO), ki ga med drugim tudi opredeljuje. Gradbeno dovoljenje po ZGO odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je ...
9. Grajanje napak gradnje
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
  Izvajalec mora gradbena dela opraviti ali gradbo sezidati po določenem projektu, ki ga dobi od naročnika. Ob zaključku gradbenih del ali prevzemu gradbe mora naročnik le to pregledati in izvajalca ...
10. Nagajanje sosede pri pridobitvi gradbenega dovoljenja
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
Vprašanje: Pred časom smo kupili parcelo s staro hišo. Pripravili smo projekt rekonstrukcije objekta in prejeli gradbeno dovoljenje. Dan preden bi omenjeno gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno je ...
11. Nadomestna gradnja
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... zunanjost objekta pridobiti dovoljenje pristojnih organov. ZGO tako v drugem členu določ,a da nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo ...
12. Kaj je enostavni objekt
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
Zakon o graditvi objektov (ZGO) karakterizira in določa tudi enostavni objekt. Po tem zakonu je enostavni objekt konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno – ...
13. Ali je sosed upravičen do nujne poti?
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
Vprašanje: Lansko leto je sosed prodal svoj vrt. Kupec, novi sosed me je prosil, če lahko preko našega dvorišča odpeljejo  odvečno zemljo, ker so napravili izkop za hišo, seveda smo dovolili v dobro ...
14. Ali je potrebna legalizacija prizidka
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... na 155m2. Sedaj nam sosed grozi z gradbeno inšpekcijo, ker da je bil to zaščiten objekt in da smo postavil nelegalno stavbo. Kaj moramo narediti, da uredimo papirje, da sosed ne bi dosegel kakšne rušitve ...
15. Prehodne in končne določbe
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/Prehodne in končne določbe)
... odstavka 191. člena tega zakona vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, če je takšna zahteva pravnomočno zavrnjena, ali če sicer izdano gradbeno dovoljenje po zakonu preneha veljati. 191. člen ...
16. Kazenske določbe
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/KAZENSKE DOLOČBE)
... gradnje pa ni bilo izdano spremenjeno gradbeno dovoljenje (tretji odstavek 81. člena); 11. če gradbišča ne uredi v skladu z varnostnim načrtom in izvajanja del ne organizira tako, da zaradi del niso ...
17. Inšpekcijsko nadzorstvo
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/Inšpekcijsko nadzorstvo)
... uporabnega dovoljenja; - ki se mu spremeni namembnost brez gradbenega dovoljenja; - ki se mu spremeni namembnost, za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje, v nasprotju s prostorskimi akti ali gradbenimi ...
18. Organizacija in delovno področje poklicnih zbornic
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/ORG. IN DEL. PODROČJE POKLICNIH ZBORNIC)
... za potrebe svojih članov, 8. zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov za tisti del odgovornega projektiranja, ki se nanaša na gradbeno in drugo projektiranje ter revidiranje načrtov iz 2. do 10. točke ...
19. Graditev objekta
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/GRADITEV OBJEKTA)
... možnosti skrajšanega ugotovitvenega postopka) (1) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena lahko na zahtevo investitorja pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje ...
20. Temeljne določbe
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/TEMELJNE DOLOČBE)
... njem, tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja. (3) Gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti ni potrebno, če se objekt ali del objekta glede na svoj namen, kot ga določa predpis o uvedbi in uporabi ...
« ZačetekPrejšnja12NaslednjaKonec »

Brezplačno svetovanje

Pasica

Pogosta vprasanja

Vprašanje:  Plačal sem aro za stanovanje, ki ima vpisano hipoteko v višini 80.000 EUR. S prodajalcem sva se dogovorila za ceno stanovanja v višini...
Vprašanje: Trenutno smo sredi gradbenih del, gradbena pogodba ni bila podpisana. Ker prihaja do odstopanj izvajalca od ustno dogovorjenih del ter rokov...
Vprašanje: Sosed je naredil na vrtu podzemno garažo, dogovorjeno je bilo, da bo podzemni objekt od naše meje odmaknjen vsaj 1 meter, vendar kot pravi...
Vprašanje: Veliko se govori o novi uredbi in možnostih postavitve objektov v prostor. Zanima me sledeče, kakšen objekt lahko postavimo na zemljišču, ki...
Vprašanje: Sosed je začel uporabljati občinsko pot, ki gre samo 4m od moje hiše, za stalni dovoz k svoji hiši, čeprav ima uradni dovoz z druge strani....

FacebookNazadnje dodano

Najbolj brano

Ključne besede

Side Menu


Narejeno z Joomla!AZZ.

POKLIČI ZDAJ!

Brezplačno svetovanje

040 30 30 84

Vse informacije o stvarnem pravu na enem mestu!